Ολοκληρωμένες Δράσεις

Be Active Education award 2020

Be Active Education award 2020, πρόταση βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπώ τον αθλητισμό» μέσω της Γ.Γ.Α.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ