Ιστορικό

Το 1968 ιδρύθηκε η πρώτη Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στην Ισπανία. Το παράδειγμα της Ισπανίας ακολούθησαν κι άλλες χώρες και ιδιαίτερα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ιδρύθηκαν 43 και 60 αντίστοιχα Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, λειτουργούν 149 Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες ανά τον κόσμο.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α) ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2001 με έδρα της την Αθήνα. Στεγάζεται στο κτήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον/την Υπουργό Πολιτισμού.

Η ΕΘΝ.Ο.Α είναι ένα από τα 27 ιδρυτικά μέλη των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών, η σύσταση των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γενική Συνέλευση της Λιουμπλιάνα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ