Επικοινωνία

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) λειτουργεί ως εκπαιδευτικός φορέας, υπό την σκέπη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), με στόχο την μελέτη, τον εμπλουτισμό και την προώθηση του Ολυμπισμού στην Ελλάδα.

21 0687 8912
hoa@ethnoa.org

Leave this field blank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ