Επικοινωνία

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) λειτουργεί ως εκπαιδευτικός φορέας, υπό την σκέπη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), με στόχο την μελέτη, τον εμπλουτισμό και την προώθηση του Ολυμπισμού στην Ελλάδα.

21 0687 8912
[email protected]

η ένδειξη "*" υποδεικνύει υποχρεωτικά πεδία

Ονομ/νυμο*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ