Διοίκηση

Δ.Σ. ΕΘΝ.Ο.Α.

Αλικάκος Γεώργιος
Πρόεδρος
Ουδατζή Κυριακή
Αντιπρόεδρος
Θεοδώρα Πάλλη
Γεν. Γραμματέας
Αθανασίου Ξενοφώντας
Μέλος
Αργειτάκη Πολυξένη
Μέλος
Καγιαλής Παύλος
Μέλος
Νικολόπουλος Αντώνης
Μέλος
Μιλλούση Βασιλική
Μέλος
Φυσεντζίδης Μιχάλης
Μέλος
Πέρρος Περράκης Σταύρος
Μέλος
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Μέλος
Δαλαϊνας Ηλίας
Μέλος
Ζυγούρη Σταυρούλα
Μέλος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ