Βιβλιο Πεντε Κυκλοι Ενας Κοσμος – Ολυμπιακοι Αγωνες Και Αξιες

Δεκέμβριος 2020, έκδοση του βιβλίου «Πέντε κύκλοι ένας κόσμος- Ολυμπιακοί Αγώνες και Αξίες», μία έκδοση της ΕΟΕ σε συνεργασία με την ΕΘΝΟΑ, εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ