Δράσεις

Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία 2022
Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία 2021
Ολυμπιακή Ημέρα 2021

Όπως όλοι σας έχετε διαπιστώσει, η ΕΘΝΟΑ σε άριστη συνεργασία με την ΕΟΕ τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν επιδείξει, ένα πλούσιο εκπαιδευτικό έργο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται, εμπλουτίζονται συνεχώς, δίνοντας όραμα και έμπνευση στους νέους και τις νέες της χώρας μας.

Το 2020, τόσο οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις, όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν πολλά, αλλά δυστυχώς, λόγω της πανδημίας τα περισσότερα εξ αυτών έπρεπε να ματαιωθούν.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ