Ο Ύμνος της ΕΘΝΟΑ

Η ΕΟΕ και η ΕΘΝΟΑ μετέφρασαν στα ελληνικά το εγχειρίδιο Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ
Olympics Sticker Book
Ένα παιχνίδι για Σχολεία, αλλά και για όλους!

Quiz Game
Δοκίμασε τις γνώσεις σου και γνώρισε τον κόσμο των Ολυμπιακών Αγώνων!
Απάντησε στις ερωτήσεις επιλέγοντας ένα κουίζ!
FIVE RINGS ONE WORLD | THE OLYMPIC GAMES AND VALUES
«Cinq Anneaux – Un Monde: Jeux Olympiques et Valeurs»
«Πέντε κύκλοι – Ένας κόσμος: Ολυμπιακοί Αγώνες και Αξίες»

Δράσεις & Προγράμματα

Η Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τους νέους της Ελλάδας.Η διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια , η καλλιέργεια και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, το Fair Play, η συμβολή στην καταπολέμηση των φαινομένων του doping και της βίας στο χώρο του Αθλητισμού, η ευαισθητοποίηση των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω του αθλητισμού και η ανάπτυξη της αντίληψης της αθλητικής κοινότητας σε θέματα βιωσιμότητας, αποτελούν μερικούς από τους στόχους των δράσεων της ΕΘΝ.Ο.Α.

Πέντε κύκλοι ένας κόσμος – Ολυμπιακοί Αγώνες και Αξίες (Audiobook)

Μήνυμα Προέδρου ΕΘΝ.Ο.Α.

Η εκπαίδευση έχει ως στόχο τη βελτίωση του ανθρώπου σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής του.
Η Ολυμπιακή παιδεία είναι η μορφωτική διαδικασία που αποσκοπεί στην αγωγή των νέων σύμφωνα με τις ολυμπιακές αξίες λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού. Ο αθλητισμός είναι φιλοσοφία ζωής και μέσω αυτής οι νέοι και οι νέες μπορούν να αλλάξουν στάση ζωής νοοτροπία και φιλοσοφία.

Γιώργος Αλικάκος
Πρόεδρος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ