Δράσεις 2023

Υδάτινα Μονοπάτια

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, και το 2023, στα Υδάτινα Μονοπάτια, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα 19/1/23, στον Όμιλο Ερετών … Read more

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY