Δράσεις 2022

CONNECTED WE STAND Festival 2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Θεσσαλονίκης Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Connected We Stand Festival την Παρασκευή … Read more

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY