Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας – The Atlandiad

Σεπτέμβριος 2020, πραγματοποιήθηκε ο συντονισμός προγράμματος συνεργασίας του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας και του Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου με το Δημοτικό Σχολείο Marim της Πορτογαλίας σε ένα πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας (the Atlandiad).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ