Η ΕΟΕ και η ΕΘΝΟΑ μετέφρασαν στα ελληνικά το εγχειρίδιο Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ

,

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, έχοντας αναπτύξει πληθώρα προγραμμάτων, εκπαιδευτικών εργαλείων και βιωματικών δράσεων, μεταλαμπαδεύει τις αξίες του Ολυμπισμού στη νεολαία μας, σε όλη την Επικράτεια. Η συμμετοχή περισσοτέρων των 800.000 και πλέον μαθητών και μαθητριών στις δράσεις της Ολυμπιακής Παιδείας, μάς δίνει ώθηση για συνεχή ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία εμπλουτίζονται με θεματικές οι οποίες αφουγκράζονται/αντιμετωπίζουν επίκαιρες κοινωνικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, με την υποστήριξη της (OS) Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της (ΔΟΕ) Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, μετέφρασαν τα εγχειρίδια του Olympic Values Education Program τα οποία αποτελούν τους βασικούς εκπαιδευτικούς πόρους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας και του Ολυμπιακού πνεύματος.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός ενός κύκλου επιμόρφωσης των σχετικών με την ανάπτυξη τους αθλητισμού παραγόντων (καθηγητών φυσικής αγωγής, προπονητών, εκπαιδευτικών, κ.λπ.) προκειμένου να γίνει διάχυση των καλών πρακτικών του προγράμματος OVEP μέσω των σύγχρονων/ελκυστικών μεθοδολογιών εκπαίδευσης της νεολαίας.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία θα ανακοινώσει σύντομα την έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης, το οποίο αναβαθμίζει τη δυναμική του υφιστάμενου Προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ