2η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία – 16-20 Μάϊου 2022

Η Ολυμπιακή Εβδομάδα, σε τροχιά για το περιβάλλον και τον πλανήτη!

Τα σχολεία, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τουςστο πρόγραμμα μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΟΑ www.hoa.org.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Για πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 6878912 και 210 6878815 και στα μαιλhoa@ethnoa.org ή dpanagopoulou@ethnoa.org

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY