Αθλητικες & Βιωματικες Δρασεις Ολυμπιακης Παιδειας – Χαλκιδα

Σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου  Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος  πραγματοποιήθηκαν προγράμματα  Ολυμπιακής Παιδείας, αθλητικών και βιωματικών δράσεων για τη Β’θμια εκπαίδευση στη Χαλκίδα (19 Ιανουαρίου) και στη Θήβα (13 Φεβρουαρίου) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ