Θεματικός κύκλος Ζω Καλύτερα (Ευ Ζην) με θεματική ενότητα Μαθήματα ζωής και Αγωγή Υγείας

«Εργαστήριο δεξιοτήτων» Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: . H ΕΘΝΟΑ σε συνεργασία με το ΔΚΟΕ θα αναπτύξουν τον θεματικό κύκλο Ζω Καλύτερα (Ευ Ζην) με θεματική ενότητα Μαθήματα ζωής και αγωγή υγείας, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος των Σχολείων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ