Συνεργασία μεταξύ «Deutsche Sportjugend» και Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

Στις 21 Ιανουαρίου 2019, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της «Deutsche Sportjugend» και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας για συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ