Συνεργασία ΕΘΝΟΑ με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λιθουανίας και την Ολυμπιακή Ακαδημία της Εσθονίας-Erasmus+

,

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Λιθουανίας και οι Ολυμπιακές Ακαδημίες της Εσθονίας και της Ελλάδας, έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν  τη συνεργασία τους μέσω του προγράμματος Erasmus+ «Ολυμπιακή εκπαίδευση: από την Αρχαία Ολυμπία έως τις ευρωπαϊκές πρακτικές».

Η ιδέα του προγράμματος, είναι να συγκεντρώσει 50 εκπαιδευτικούς από 3 χώρες της Ευρώπης: την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Εσθονία που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια μιας 7ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αρχαία Ολυμπία, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν παραδείγματα πρακτικών Εκπαίδευσης, μέσω του αθλητισμού. Επίσης, να μυηθούν στην ιστορία του αρχαίου Ολυμπιακού κινήματος και να αναλύσουν τις πολιτιστικές έννοιες του Ολυμπισμού. Επιπλέον, θα τους δοθεί η δυνατότητα να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού από 3 Ευρωπαϊκές χώρες και να αναλύσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των τομέων της εργασίας για νέους, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των ΜΚΟ.

Ανυπομονούμε να θέσουμε τη μελλοντική βάση στη συνεργασία μας για την Ολυμπιακή Παιδεία, προκειμένου να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά!

The Olympic Committee of Lithuania and the Olympic Academies of Estonia and Greece, are happy announce their cooperation through the Erasmus+ program “Olympic education: from Ancient Olympia to present European practices”.

The program’s idea of the study visit is to gather 50 educators from 3 countries in Europe: Greece, Lithuania, and Estonia who work in the fields of education, youth work and sport practitioners.

During a 7-day study visit to Ancient Olympia, to see the best practice examples of Education through sport. Also, get introduced to the history of the ancient Olympic movement and analyze cultural concepts of Olympism. Moreover, share best practices in education through sport from 3 European countries and to analyze the opportunities for cooperation between the sectors of youth work, education, sports, and NGOs.

We are looking forward to set future basis to our cooperation on Olympic Education in order to inspire the young generation.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ