Σύμφωνο συνεργασίας με το CSI, την ΕΟΕ, την ΕΘΝΟΑ και το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη προώθηση της Ολυμπιακής ιδέας, του «ευ αγωνίζεσθαι»

Στις 12 Ιουνίου 2019, υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας με το CSI, την ΕΟΕ, την ΕΘΝΟΑ και το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη προώθηση της Ολυμπιακής ιδέας, του «ευ αγωνίζεσθαι», της ανάπτυξης του εθελοντισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και  την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στο διαδίκτυο, καθώς και την εκπαίδευση.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ