Πρώτη συνάντηση της ΕΘΝ.Ο.Α. για το 2021

Σήμερα στη πρώτη συνάντηση της ΕΘΝΟΑ για τη νέα χρονιά ο πρόεδρος Γιώργος Ι. Αλικάκος παρουσίασε το όραμα του για την Ολυμπιακή Παιδεία και την πρόθεση του το βιβλίο να «ταξιδέψει» σε όλο τον Ελληνισμό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ