Προκήρυξη Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής «Από τα Παιδιά και τους Νέους για το Τόκυο 2020 με Αριστεία, Σεβασμό, και Φιλία»

Προκήρυξη Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής «Από τα Παιδιά και τους Νέους για το Τόκυο 2020 με Αριστεία, Σεβασμό, και Φιλία»

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία ζωγραφικών έργων αφιερωμένων στις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ