Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας «Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία»

Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Η ΕΟΕ και η ΕΘΝΟΑ με την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας «Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία», το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που αναδεικνύουν τη μορφωτική και εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι δράσεις αφορούν την απόκτηση γνώσης αθλητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ