Προγραμμα «Ολυμπιακες & Πολιτιστικες Αξιες» Χανθ

Θα συνεχιστεί επίσης η επιτυχημένη συνεργασία των ΧΑΝΘ, Ε.Ο.Ε. και ΕΘΝΟΑ για το πρόγραμμα «Ολυμπιακές & Πολιτιστικές Αξίες». 
Στο πλαίσιο της προώθησης των Ολυμπιακών Αξιών αλλά και τη σύνδεσή τους με την Πολιτιστική Ιστορία της Χώρας μας θα υλοποιηθούν και αυτή τη χρονιά από κοινού με την ΧΑΝΘ, εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις Αθλητικού και Πολιτιστικού περιεχομένου,  προκειμένου οι νέοι και οι νέες της πατρίδας μας να μυηθούν στις αξίες του Ολυμπισμού, να αγαπήσουν τον Αθλητισμό, και να ενσωματώσουν τις αξίες του στην καθημερινότητά τους, αλλά παράλληλα να γνωρίσουν και την Πολιτιστική μας Κληρονομιά όπως αυτή  έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως από την UNESCO.

Προγραμμα «Ολυμπιακες & Πολιτιστικες Αξιες» Χανθ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ