Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων σε συνεργασία με την Deutche Sportjugend, για τη στήριξη των Ελληνογερμανικών σχέσεων μέσω του αθλητισμού

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων σε συνεργασία με την Deutche Sportjugend, για τη στήριξη των Ελληνογερμανικών σχέσεων μέσω του αθλητισμού.

Στόχος είναι μέσα από αθλητικές δράσεις και συναντήσεις σε διάφορα αθλήματα, να γνωριστούν οι νέοι των δύο χωρών, να περάσουν κάποιο χρόνο μαζί και να μετάσχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει επικοινωνηθεί μέσω των Ομοσπονδιών.

«Επιδοτήθηκε από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα νεολαίας» 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ