Συνεργασία Ελλάδας Γαλλίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Πρεσβείας της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας για την προώθηση των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024, την αξιοποίηση της Ελληνικής πολιτιστικής Ολυμπιακής κληρονομιάς και της Γαλλικής γλώσσας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ