Ολυμπιακή Εβδομάδα – Εκπαιδευτήριο “Το Παγκρήτιον”

Βίντεο με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα γήπεδα το σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος “Ολυμπιακή Παιδεία-Ολυμπιακή Εβδομάδα” (31/5-4/6/2021)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ