Ολυμπιακές αξίες- αξίες της ζωής

«Ολυμπιακές αξίες- αξίες της ζωής». Η ΕΘΝΟΑ και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΔΚΟΕ) με την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ θα διοργανώσουν ένα μαθητικό διαγωνισμό, που στόχο έχει να αναδείξει τα ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπισμού μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ