Μνημόνιο συναντίληψης με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Κύπρου

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΘΝΟΑ υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Κύπρου για την προαγωγή της αμφίπλευρης συνεργασίας τους για θέματα Ολυμπισμού και Ολυμπιακής Παιδείας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ