Κέλλυ Λουφάκη, συνέντευξη της αθλήτριας σε μαθητές του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία αναφορικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και των Ευρωπαϊκών έργων “Stay Healthy – Enjoy Life” και “Valeurs de l’ Olympisme” που υλοποιούνται. Μαθητές πήραν συνέντευξη από την παγκόσμια πρωταθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο κυρία Κέλλυ Λουφάκη. Η θεματολογία είχε άμεση σχέση με τους βιωματικούς και ηθικούς σκοπούς του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Επίσης, αφορούσε τον αντίκτυπο του αθλητισμού στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και τις Ολυμπιακές αξίες, που πραγματεύονται τα προαναφερθέντα Ευρωπαϊκά έργα αντίστοιχα, τα οποία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ