Η ΕΘΝΟΑ σε συνεργασία με την ΕΟΕ θα δημιουργήσουν μια σειρά από βίντεο με Έλληνες Ολυμπιονίκες

Η ΕΘΝΟΑ σε συνεργασία με την ΕΟΕ θα δημιουργήσουν μια σειρά από βίντεο με Έλληνες Ολυμπιονίκες με σκοπό την καταγραφή μηνυμάτων για τις Ολυμπιακές αξίες και τα οφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ