Η διευθύντρια της ΕΘΝΟΑ Ντενίζ Παναγοπούλου στην Λωζάνη για τo Train the Trainers Olympic Values Education Program

,

Η εκπαίδευση αφορά το Train the trainers του OVEP (Olympic Values Education Program) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ):

  1. για τις βασικές αρχές της Ολυμπιακής Παιδείας,
  2. την εφαρμογή του εγχειριδίου του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας και
  3. τα Φύλλα εργασίας για την ενίσχυση της Ολυμπιακής Παιδείας.

Η ΕΘΝΟΑ μαζί με την ΕΟΕ, έχοντας την ευθύνη για τη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια, θα μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση αυτή στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Την πρώτη ημέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος παρευρέθη ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας Μπαχ καλωσορίζοντας την ομάδα, από 30 χώρες του κόσμου που συμμετέχει σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τονίζοντας τη σημασία του προγράμματος Olympic Values Education Program.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ