Ετήσια συνάντηση της ομάδας εργασίας για τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης του ΕΓΙΝ

,

Την περασμένη βδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η ετήσια συνάντηση της ομάδας εργασίας για τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης του ΕΓΙΝ. ‘Ελληνες και Γερμανοί εμπειρογνώμονες στην επιδότηση ανταλλαγών νέων και εκπρόσωποι της ελληνικής και γερμανικής Κοινωνίας των Πολιτών συναντήθηκαν, συμμετείχαν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αναλύσεις, με σκοπό να εξελίξουν και να αναπτύξουν τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης του ΕΓΙΝ. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τα μέλη της ομάδας εργασίας για τη σημαντική τους συμβολή στο έργο του ΕΓΙΝ!

#κοινωνίαπολιτών #στηρίζουμετομαζί #Ανταλλαγές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ