Υδάτινα μονοπάτια – Ιστορία και Πολιτισμός του αθλήματος της Κωπηλασίας

,

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY