Τα λόγια μαθητών για το Πρόγραμμα “Αγαπώ τον αθλητισμό-Kids athletics” στο Παναθηναικό Στάδιο

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY