Ολυμπιακή Ημέρα – Kids’ love Sports πρόγραμμα με πρόσφυγες στο Παναθηναϊκό Στάδιο

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY