Ολυμπιακή Ημέρα – 3ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – Παναθηναϊκό Στάδιο

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY