Ολυμπιακή Ημέρα 2021 – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY