Ολυμπιακή Ημέρα 2021 – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στο Κ.Ε Πόρος

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY