Ολυμπιακή Ημέρα 2021 – Σχολή Ικάρων

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY