Ολυμπιακή Ημέρα 2021 – Ολυμπιονίκης Μαγνησίας

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY