Ολυμπιακή Ημέρα 2021 – Δημοτικά Σχολεία Αρχαίας Ολυμπίας, Πελοπίου, Λάλα και Πλατάνου

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY