Ολυμπιακή Εβδομάδα – 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY