Ολυμπιακή Εβδομάδα – 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY