Ολυμπιακή Εβδομάδα – 30ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY