Οι μαθητές αποτυπώνουν καλλιτεχνικά το νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY