Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου και υπογραφή συμφώνου συνεργασίας

Με μεγάλη χαρά η ΕΘΝΟΑ υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου. Το Μουσείο εκπροσώπησε ο δήμαρχος Μαραθώνα και την ΕΘΝΟΑ ο Πρόεδρος Γιώργος Ι. Αλικάκος.

Απότερος στόχος η διάδοση του Ολυμπιακού και της Ολυμπιακής Παιδείας. Στην φωτογραφία ο Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ μαζί με την κα.Χριστοδουλου, την πρώτη Ελληνίδα μαρανοδρόμο.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY