Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 26ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων επισκέφτηκαν τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων

,

Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 26ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων επισκέφτηκαν τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΑ201 ERASMUS+, Riche2, (Rencontres autour la Cohésion, l Inclusion et l’Humanisme en Europe), μιας από τις 9 διακρατικές συμπράξεις 54 Ελληνικών και Γαλλικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνθέτουν το Ευρωπαϊκό Πιλοτικό ‘Εργο «Partageons tous ensemble la passion des Jeux»/ «Ας μοιραστούμε όλοι μαζί το πάθος των Αγώνων».

Εκεί τους υποδέχθηκα εγώ εκ μέρους της Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας – ΕΘΝ.Ο.Α , και αφού ξεναγήθηκαν στο Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων, δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στα κωπηλατοεργόμετρα και ενημερώθηκαν αναλυτικά σχετικά με τα σκάφη και τα κουπιά που χρησιμοποιούνται στην κωπηλασία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ