Διαδικτυακό σεμινάριο επικοινωνίας για τις Ελληνογερμανικές ανταλλαγές

5-7 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο επικοινωνίας για τις Ελληνογερμανικές ανταλλαγές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ