Νέα

Συνεργασία ΕΘΝΟΑ με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λιθουανίας και την Ολυμπιακή Ακαδημία της Εσθονίας-Erasmus+

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Λιθουανίας και οι Ολυμπιακές Ακαδημίες της Εσθονίας και της Ελλάδας, έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν  τη συνεργασία … Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ