Παρουσίαση International Fair Play Passport

Το Διεθνές Διαβατήριο Fair Play παρουσιάστηκε στη 16η Διεθνή Συνοδο για τις NOA’s και NOC’s, που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παρουσίαση International Fair Play Passport.