Πανευρωπαϊκή Έρευνα για τη ΛΟΑΤ κοινότητα και τον Αθλητισμό

April 4, 2018

Το Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας πρόκειται να ξεκινήσει μία πανευρωπαϊκή έρευνα για την Κοινότητα Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων και Τρανς ή Διεμφυλικών προσώπων (ΛΟΑΤ) και τον Αθλητισμό, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός είναι να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της διάκρισης και την πρόληψη βίας στον αθλητισμό, που βασίζεται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (www.out-sport.eu).

Πραγματοποιείταιαπό τουςεξής Ευρωπαίουςεταίρους: 1) Italian Association for Culture and Sports (AICS), 2) LEAP Sports Scotland, 3) Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC), 4) FRIGO Hungary 5) German Sport University Cologne (GSU).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα αυτή μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ww2.unipark.de/uc/Projekt_Outsport/ed19/